Rosenmetelmä -Rosenterapi

Aumatie 2 C 10, 06150 Porvoo (Kevätkumpu 3)
Yleistä Rosen-menetelmästä
"Tässä menetelmässä on kysymys muuttumisesta -
ihmisestä, joka luulemme olevamme ihmiseksi, joka todella olemme."
- Marion Rosen

Mitä on Rosenmenetelmä tai Rosenterapia?
Rosen-menetelmä on kehotyöskentelyä, sen tavoitteena on auttaa ihmistä löytämään omat kykynsä ja voimavaransa sekä ilmentämään niitä omassa elämässään.
Yhdysvalloissa asuva fysioterapeutti Marion Rosen kehitti menetelmänsä monien vuosien työskentelyn tuloksena. Ihmisten jännitysten parissa työskennellessään hän teki erilaisia havaintoja ja mm. oivalsi miten suuri merkitys mielellä on kehoomme.

Lihasjännitykset auttavat meitä selviytymään senhetkisestä ylivoimaiselta tuntuvasta tilanteesta. Jännitykset ovat meidän apukeinomme antaa itsellemme tukea, jaksaa ja suojautua. Siis hyvä asia sinänsä, mutta jos jännitys ei pääse vapautumaan tilanteen rauettua, jää se kehoomme ja vähitellen kroonisoituu ja tulee ikään kuin osaksi omaa itseämme. Vapautemme olla ja liikkua rajoittuu.

Miten se vaikuttaa?
Rosen-menetelmä tarjoaa aikuiselle ihmiselle mahdollisuuden pysähtyä kuuntelemaan omaa itseään ja kehoaan. Tiedostamisen, luottamuksen ja läsnäolevan kosketuksen avulla tarjoutuu ihmiselle mahdollisuus hellittämiseen ja itsensä kohtaamiseen syvemmällä tasolla. Kun jännittynyt lihas rentoutuu, saattaa pintaan nousta tunteita, joita lihasjännitys on pitänyt piilossa tai mieleen voi tulla muistikuvia tilanteista jotka ovat aiheuttaneet jännityksen. Näin kohtaamalla tunteemme, voimme päästää niistä irti ja saada enemmän tilaa itsellemme. Hengityksemme vapautuu ja tulemme lähemmäs omaa itseämme ja samalla mahdollisuus muutokseen avautuu.

Rosen-menetelmässä kunnioitetaan ihmisen rajoja, ei pyritä korjaamaan tai muuttamaan ihmistä, vaan annetaan ihmiselle itselle mahdollisuus syvempään kontaktiin itsensä kanssa hänen omilla ehdoillaan.

Rosen-menetelmä on tarkoitettu aikuiselle ihmiselle, joka pystyy käsittelemään omat tunteensa.

Rosen-menetelmään hakeutuu ihmiset mm. seuraavista syistä:
• Erilaisten jännityksien vuoksi
• Elämän tilanne on pysähdyksissä
• Ihminen haluaa oppia tuntemaan itsensä paremmin
• Kiire ja stressi
• Itsetunnon vahvistukseksi
• Tunteet hukassa
• Vaikea tilanne elämässä, eikä tiedä mitä tehdä
• Rentouden hakeminen
• Oman kehon löytäminen

Rosen-menetelmä ei sovi, jos ihmisellä on jokin akuutti tulehdussairaus tai kriisi, jos ihminen on alkoholin tai huumeen vaikutuksen alainen tai jos ihminen joutuu käyttämään voimakkaita psyykelääkkeitä.

AJANVARAUS

Hinta:-Yksi hoitokerta: 60 €
Jeannette Sobott-Sornikivi

Syyskuu 2018 alkaen; Aumatie 2 C 10, 06150 Porvoo (Kevätkumpu 3)

044-9800137
info@nettans.fi